Showing all 2 results

แผ่นซับน้ำนม

แผ่นซับน้ำนมเยื่อไผ่ออร์แกนิค ที่ใช้ดีที่สุด ” ซักได้ ประหยัด ปลอดภัย ”

  • ซักทำความสะอาดง่าย
  • ประหยัดเงินกว่าแผ่นซับแล้วทิ้ง ถึง 70% คุ้มค่า
  • นิ่มพิเศษ ซึมซับหยดน้ำนมได้ดี แห้งง่าย มีแผ่นซับ 3 ชั้น
  • เยื่อไผ่ออแกร์นิค ชั้นนอกไม่ระคายเครื่องหัวนม ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อลูก 
  • ไมโครไฟเบอร์ ซึมซับน้ำนมได้ดี แห้งง่ายทำให้รู้สึกสะอาดเบาสบาย
  • PUL หุ้มด้านนอก ทำให้น้ำนมไปซึมออกมาเลอะเสื้อผ้า